Atlascorrectie behandeleffecten

De behandeleffecten van Atlascorrectie zie je op verschillende niveaus:

Mechanische veranderingen

Een betere houding: een scheve atlas kan bekkenscheefstand en beenlengteverschil tot gevolg hebben. Dit geeft een blokkade en er ontstaat een bewegingsbeperking. Na de atlascorrectie kan de hersenvloeistof kan weer voluit pulseren van schedel tot aan het stuitje, omdat het hoofd weer recht op de ruggenwervel staat.

Psycho-emotionele veranderingen

Er komt meer ontspanning na de correctie, omdat het lichaam oude kwalen en trauma’s gaat opruimen. Het autonome zenuwstelsel wordt extra alert als spanning in het lijf ontstaat. Het lichaam gaat sneller reageren op fysieke spanning. Het autonome zenuwstelsel wordt rustiger na een atlascorrectie. Men slaapt beter en is minder geneigd primair te reageren. Het lichaam heeft, net als de geest, ook een soort ‘geheugen’. Dit geheugen heeft een balans in spanning en ontspanning. Oude trauma’s en/of kwalen die in dit geheugen zitten, kunnen de revue passeren, om daarna te verdwijnen.

Energetische veranderingen

De hypofyse en de chakra’s hebben belang bij een correcte stand van de atlas. De hypofyse regelt de afgifte van hormonen. De hormoonafgifte kan bij een atlasscheefstand worden verstoord en dit kan weer lichamelijke klachten tot gevolg hebben. De atlas ligt pal op het energiekanaal van het hoofd en de daaronder gelegen energiecentra. Men spreekt ook over chakra’s. Tussen de chakra’s moet een energieflow zijn om energetisch meer balans te krijgen.

behandeleffecten van atlascorrectie