U dient zich ervan bewust te zijn dat onze behandelingen geen alternatief zijn voor een diagnose of medische behandeling en ziektes worden hier niet mee genezen. Wel geeft u uw lichaam de kans een zelfgenezingsproces in te zetten. Na uw opgave van lopende behandelingen voor klachten die worden of werden behandeld door artsen en/of specialisten, wordt bezien of de combinatie met onze behandelingen is toegestaan. Indien dit af te raden is, adviseren wij u het bestaande behandeltraject eerst af te maken of verwijzen wij u terug naar uw huisarts of specialist. Wij vragen daarvoor uw begrip aangezien wij uw gezondheid op de eerste plaats stellen.
Alle door u aan ons verstrekte gegevens zijn strikt persoonlijk, alleen aan u en ons ter inzage, en zullen niet worden vertrekt aan derden en/of gebruikt voor enig ander doel dan uw behandeltraject en de voorlichting daarover aan u.